Elektroinštalacije

– izvedba enostavnih in zahtevnih elektro inštalacij na poslovnih in stanovanjskih objektih

– izvedba priključnov na distribucjsko omrežje

– izdelava stikalnih blokov do moči1000kVA

– izdelava krmilnih omar

– popravila strojev in naprav

Sončne elektrarne

– klasične fotovoltaične (sončne) elektrarne

– hibridne fotovoltaične elektrarne

– ekosistemi SolarEdge Home

– Pregledi, meritve in popravila sončnih elektrarn

– nadzor pri gradnji novih fotovoltaičnih elektrarn

 

Strelovodi

– izvedba strelovodnih sistemov na zahtevnih in manjzahtevnih objektih

– pregledi in meritve strelovodnih sistemov

– nadzor pri gradnji novih strelovodnih sistemov

– sanacija obstoječih strevodnih sistemov

Optična in ETH računalniška omrežja

– univerzalna bakrena ožičenja (UTP, FTP)

– optična omrežja (SM, MM)

– pregledi in meritve optičnih omrežij

– pregledi in meritve bakrenih omrežij

-sanacija optičnih in bakrenih omrežij

Pregledi in meritve

Izvajamo sledeče preglede in meritve:

– meritve zahtevnih in majzahtevnih el. inštalacij (NNELI)

– meritve zahtevnih in manjzahtevnih strelovodnih sistemov (ZPS)

– meritve fotovoltaičnih sistemov

-meritve polnilnih postaj (EV)

– meritve napetosti koraka in dotika

– meritve galvanskih povezav

– meritve optičnih in ETH podatkovnih omrežij

Inteligentne inštalacije

– Z Wave (dobava, montaža, zagon )

–  LON (dobava in montaža)

–  KNX (dobava in montaža)