Elektroinštalacije

– izdelava stikalnih blokov do moči 865kVA

– izdelava krmilnih omar

– popravila strojev in naprav

Nadzorni sistemi

– video nadzorni sistemi (dobava, montaža, zagon)

– alarmni sistemi (dobava, montaža, zagon)

– avtomatsko javljanje požara (dobava, montaža)

– audio-video domofonski sistemi

    (dobava, montaža, zagon)

– vremenske postaje

Strelovodi

– strelovodne naprave

– strelovodni material (dobava in montaža)

– meritve

Optična omrežja

– univerzalna ožičenja

– optična omrežja

– meritve optičnih omrežij

Sončne elektrarne

– fotovoltaični paneli (dobava in montaža)

– meritve

Inteligentne inštalacije

– Z Wave (dobava, montaža, zagon )

–  LON (dobava in montaža)

–  KNX (dobava in montaža)